De Goede Reede, ons nieuwe project in Harderwijk

In Harderwijk realiseert WeLiving gezamenlijk met een partner een nieuw project: De Goede Reede. Het project biedt aan 150 internationale medewerkers, arbeidsmigranten, een tijdelijk thuis.

Een goed tijdelijk thuis

WeLiving Harderwijk - De Goede Reede wordt ontwikkelt aan de Goede Reede vlakbij de Burgemeester Van Boeijenrotonde tussen Harderwijk en Ermelo. Een goed bereikbare locatie in een gevarieerde en leefbare omgeving.

Bedrijven hebben op de huidige krappe Nederlandse arbeidsmarkt behoefte aan vakmensen, maar kunnen deze, mede vanwege het oplopende gebrek aan goede huisvesting, niet makkelijk vinden. Goede huisvesting is schaars. De Goede Reede is daarom een nieuw te bouwen flexwoonproject voor arbeidsmigranten.

Met ons nieuwe project realiseren we een kwalitatief gebouw dat een goed thuis biedt aan hen die dat tijdelijk nodig hebben. Een oplossing die in de praktijk blijkt te werken als het gaat om het realiseren van gelukkig, productief en prettig gezelschap. Kwalitatief goede plek om te leven bevordert de kwaliteit van het leven zelf. En iemand die goed in z’n vel zit, is een beter mens, medewerker en buur.

Kerngegeven:

  • 150 bewoners
  • Gevarieerd woonaanbod, onder andere individuele sanitaire voorzieningen
  • Goede faciliteiten, waaronder wasruimten per woonlaag, gezamenlijke verblijfsruimten en lobby
  • Ontspanningsmogelijkheden , waaronder internet, voetbal/basketbal, buitenfitness en tafeltennis
  • Voldoende eigen parkeerruimte (79 parkeerplaatsen)
  • Terreininrichting met groene uitstraling
  • 24-uurs beheer (toezicht en service)
  • Afgestemd op korte verblijfsduur (max. 1 jaar)
  • Diverse samenwerkingsafspraken / -convenanten

Het realiseren van flexibele woningconcepten is altijd een kwestie van samenwerken. Dat geldt voor dit nieuwe project net zo goed. Daarom gaan wij voor, tijdens en na de oplevering het gesprek aan met de direct betrokkenen. Dat wil zeggen de bewoners, de omwonenden, werkgevers en de gemeente. Samen maken we er een succes van. Benieuwd naar het project of meedenken?