De Goede Reede

De Goede Reede

WeLiving ontwikkelt en realiseert woon- en leefruimte. Wij geloven dat een kwalitatief goede plek om te leven de kwaliteit van het leven bevordert. In Harderwijk ontwikkelen wij een hoogwaardige woonvoorziening voor internationale medewerkers, arbeidsmigranten, die tijdelijke woonruimte nodig hebben.

Bij alles wat we doen hebben we oog voor de belangen van de bewoners, de gemeente én omwonenden. Samen maken we er een succes van. In open en goed overleg.

Ontdek meer over het project